top of page
  • Philippine Arts Council

Daing ng OFW

The Filipino in Me - Insights into Living Heritage

Entry by Andrew Manglo. Edmonton, Alberta

 


Daing ng OFW [Cries of an Overseas Filipino Worker

Halos lahat yata ng Pilipino ay nangarap na makarating sa ibang bansa upang mapaganda ang buhay. Pero pag nakarating na sa ibang lugar, dun na nararamdaman ang pananabik na makabisita man lang sa sarili niyang bayan. Subalit dahil sa mga bayarin at alalahanin ng paninirahan sa ibang bansa, ngayon mo na nararamdaman ang tila pagiging dayuhan sa sarili mong bayan.


[Most Filipinos dream of going abroad to improve the quality of their life. But when they get to a foreign country, they experience homesickness and desire to visit their home country. But due to bills and worries about living in a foreign country, that's when you especially feel alienated from your own country.]Artist's Statement

Bilang isang manunulat ng kanta, mahalaga na maipahiwatig ko ang mga nais kong sabihin gamit ang wikang pamilyar ako. Maganda sanang magsulat ng kantang maiintindihan ng mas maraming tao ngunit para sa akin, mas mahalaga na maiparating ko ang mensahe ng mga awitin ng mas malinaw. Sa pagsulat ko rin ng mga Tagalog na awitin ay para na rin akong dinadala nito sa bayan kong Pilipinas habang ako ay nagbabalik-tanaw sa mga alaala ng mga tao, lugar at pangyayari na aking naranasan nuong ako ay naruon pa.


Sana ay madala ko kayo pabalik sa kahapon sa bayan nating Pilipinas sa pamamag-itan ng mga kantang ito.


Mabuhay ang mga Pilipino!


[As a composer, it is important that I am able to express what I want to say in a language I am familiar with. It would be great to write a song that would be understood by a lot of people but for me, it is more important for me to be able to convey the message of the songs with more clarity. In my writing of Tagalog songs, I feel I am transported to my home country the Philippines while I reminisce memories of the people, the place and events that I experienced while I was still there.


I hope that I will be able transport you back to our country through my songs.


Long live the Filipino!]


 

* We would love to hear what you think of this entry. Leave a comment below.


Recent Posts

See All

Kasama

bottom of page